مواد نسوز

مواد نسوز
محـصولات نسوز یا Refractories تولــیداتی هستند غیر فلــزی که در دمای بالا (از 800 درجه سانتیگراد به بالا) خواص خود را حفـظ کرده و تغییر شکل نمی دهند.
مواد اولــیه این محصولات خاک است که حدود 24 تا 34 درصد آلومینا (اکسید آلــومینیوم)و 50 تا 60 درصد سیلــیکون (سیلیکا) و مقداری منگنز در خود داشته باشد.
رنگ این خاک معمولا بین کرم روشن تا خاکستری روشن متغییر می باشد.
بعضی از محصولات نسوز خاص تا 4215 درجه سانتیگراد را تحمل می کنند و ذوب نمی شوند.
محصولات نسوز به دو دسته تقسیم می شوند: شکل داده شده (shaped) که به انــدازه های استاندارد تولید می شوند ودر کوره ها وKiln  ها استفاده می شود و یا بصورت شکل داده نشده (monolitic) می باشند که از جمله می توان بهplasticmasses ،Ramming masses ،Castables ، Gunning masses، Fetting mix، Mortars و غیره اشاره کرد.
ریفرکتــوری ها می توانند بازی، اسیدی یا خنثی باشند نمونه اسیدی آن از آلــومینا Al2o3 و یا سیلیــکا  Sio2  تشکیل شده که در مقابل مواد بازی مثل سیلیکا، آلومینا، فایر کلی و غیره تاثیر پذیرند.
نوع بازی به فرمول RO مثل (mgo)، دولامایت و یا کروم – منگنز که در محیط های بازی استفاده می شوند و در محیطی که مواد اسیدی دارند مقاومت نشان نمی دهند.
نوع خنثی دارای فرمول کلی R2O3 می باشد مثل کرومیا (Cr2o3) و یا کربن که هر در محیط های اسیدی و هم بازی مقاوم می باشند.

CUMIHICAST

CUMICRETE

CUMIBOND

Cumicrete_CIV

CUMIHICAST

cumilite

CUMIREX CUMISTAR

CUMILOX

CUMILAG

CUMICRETE(I)

CUMICRETE-87-90% Alumina

CUMIGUN

CUMICEM

insulationcastablesvermiculatebased

CUMIRAM

CUMIFLOW

CUMIFRAC

CUMIZON & CUMIZITE

۰۲۱۸۸۵۶۵۵۳۰