پوشش ضد خوردگی جهت محافظت سطوح بتونی بر حسب نوع مواد خورنده

بد            خوب
 
۰۲۱۸۸۵۶۵۵۳۰