وضعیت سطوح سازه های فلزی (کربن استیل) قبل از اجرای پوشش و یا لاینینگ

بد            خوب
 
۰۲۱۸۸۵۶۵۵۳۰